IMG_1352

Verantwoording

Om jongeren in Quetta perspectief te bieden is de stichting Friends of Al-Falah afhankelijk van particuliere giften en giften van instellingen. De stichting Friends of Al-Falah heeft meer dan 90 donateurs. Daarnaast hebben wij sinds de oprichting in 2002 belangrijke giften ontvangen van tientallen instellingen, stichtingen en personen.  

 

De financiële verantwoording van de stichting Friends of Al-Falah (FoAF) over de periode 2018 – 2023 kunt u hier downloaden: 

De stichting Friends of Al-Falah is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN-nummer 810714346. 


Meer informatie over de mogelijkheid om giften aan de Stichting af te trekken van uw inkomstenbelasting vindt u hier: