Help FoAF door een eenmalige donatie of een vast bedrag per maand of jaar te storten op:

Bankrekening
NL22INGB0006 1456 41
Stichting Friends of Al-Falah

QR code

Studiebeurzen

Friends of Al-Falah verstrekt studiebeurzen voor universitair en beroeps onderwijs. Kandidaten voor een beurs worden voorgedragen door pater Samuel………..

Al-Falah opvangtehuis

Al-Falah is een opvanghuis voor christelijke jongens in Quetta, Pakistan. Het tehuis biedt onderdak aan zo’n 45 jongens en meisjes……..

Digitaal onderwijs

Met financiële steun van de H. Hartstra Stichting wordt het onderwijs op het Don Bosco Learning Centre gemoderniseerd……

Don Bosco Study Centre

Het “Don Bosco Study Centre” bereidt  afgestudeerden voor op toelatings examens voor banen bij de overheid in Balochistan………

Noodhulp

Op verzoek van Pater Samuel verstrekt Friends of Al Falah noodhulp in het geval van calamiteiten ……