map pakistan 2
shopkeeper-serves-a-customer-while-selling-dry-fruits-and-grocery-items-along-a-market-in-karachi

Pakistan

Lahore-Museum-Pakistan

Pakistan

pag 19 isl

Pakistan

In 1947 werd de Islamitische Republiek Pakistan opgericht, na de afscheiding van India. Pakistan was van oudsher een landbouwstaat, maar het ontwikkelde zich steeds meer in de richting van een maakindustrie, gebaseerd op landbouwproducten, textielwaren, cement en staal. 


In de jaren 90 stagneerde de economische groei. Dat ging gepaard met vermindering van het gezag van politiek en bestuur en meer autonomie voor de provincies.  

Overheidsinstellingen worden ondermijnd door vriendjespolitiek, corruptie en slecht bestuur. Politieke tegenstellingen en verschillen tussen etnische groepen versterken de polarisatie in Pakistan.


Minderheden, waaronder de christenen, die zich aan de onderkant van de maatschappij bevinden, hebben het zwaar in Pakistan. Op de UNDP Human Development Index (een maat om het welzijn van de mensen, toegang tot onderwijs en gezondheidsvoorzieningen te meten in een land) staat Pakistan op plaats 161 (van 192 landen).