pag 18

Bestuur Friends of Al-Falah

Het bestuur van de stichting Friends of Al-Falah bestaat uit 7 vrijwilligers. Een aantal van hen heeft in het verleden gewerkt in Quetta.

 

Van links naar rechts: Eduard Jansen (secretaris); Marcel Stallen (lid); Marco Hennis (voorzitter); Annette Noten (lid); Frank van Steenbergen (lid); Arnaud van Oers (penningmeester) en Han Schellart (lid).

 

Het bestuur komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de voortgang van de diverse activiteiten. Nieuwe initiatieven worden door het bestuur getoetst aan de uitgangspunten van de stichting. De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van projecten staan voorop. 


Daarnaast hecht het bestuur sterk aan een continue dialoog met de partners in Pakistan.