20220503_122643

Al-Falah opvanghuis

20220326_182723

Al-Falah opvanghuis

Het nieuwe busje (1)

Al-Falah opvanghuis

Al-Falah-huis binnen (1)

Al-Falah opvanghuis

20220328_181013

Al-Falah opvanghuis

2023-01-28 09.29.03

Al-Falah opvanghuis

Al-Falah is een opvanghuis voor christelijke jongeren in Quetta, Pakistan. Het tehuis biedt onderdak aan zo’n 45 jongens en 35 meisjes.

 

Sinds 2005 zijn de Salesianen van Don Bosco verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij Al Falah. In 2010 is het opvanghuis verhuisd van de oorspronkelijke locatie op Spinny Road, naar het Don Bosco Learning Centre in Quetta. Op een ommuurd terrein is door Don Bosco een school voor ongeveer 800 jongens en meisjes gebouwd. Op het complex zijn een school, sportfaciliteiten, kerk, aula en het Al-Falah opvanghuis voor jongens en meisjes gerealiseerd.

 

Vanaf 2002 wordt door de Salesianen op het Don Bosco Learning Centre in Quetta basis en voortgezet onderwijs gegeven aan meer dan 800 jongens en meisjes. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van algemene en persoonlijke vaardigheden, sport, toneel en muziek. De Salesianen van Don Bosco hebben hun hoofdkantoor in Lahore in de provincie Punjab. 

 

Op dit moment runt pater Samuel het Don Bosco Learning Centre in Quetta, inclusief  het Al-Falah opvanhuis. Hij kwam na afronding van zijn studie naar Quetta en is de eerste Pakistaanse directeur van Al-Falah. De voortzetting van het werk van Otto Postma voor de jongeren in Quetta is bij hem in goede handen.