Studiebeurzsen

In overleg met de oud-leerlingen heeft  de stichting studiebeurzen aan jongeren gegeven voor het volgen van een universitaire of hogere beroepsopleiding. De opleidingen variëren van één tot drie jaar. Van de studenten wordt verwacht dat ze een deel van hun opleiding zelf bekostigen. De zorgvuldige selektie van de kandidaten voor deze beursen is gedaan in samenspraak met Ilyas Inderyas, die ook verantwoordelijk was voor de begeleiding van de studenten tijdens hun studie. Tot nu toe hebben 18 jongens en meisjes op deze wijze een universitire studie of hogere opleisding kunnen afmaken. Zij dienen als rolmodel voor de christelijke gemeenshap
Tahira Shoukat, derdejaars studente architectuur aan het Dawood College of Engineering and Technology in Karachi: “Thanks to the fellowship that I received from the Friends of Al-Falah foundation I’m able to continue my study. I’m enjoying my study and I’m doing well. Being the only Christian among Islamic fellow students is rather a challenge than a problem.”