Over ons

De stichting Friends of Al-Falah (= de hoop) is opgericht in 2002.

Het doel van de stichting is het ondersteunen van het jongerenwerk en de minder bedeelde jongeren in Quetta, Pakistan.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

 • fondsen te werven,
 • het consolideren van het door wijlen Otto Postma (Franciscaan) gestichte opvanghuis voor minder bedeelde jongeren, “Al-Falah” .
 • overleg met de direct verantwoordelijken in Quetta, aangaande besteding van middelen op korte en lange termijn

   

 • De stichting beoogt niet het behalen van winst (Stichtingsakte dd 27 maart 2002).

  Rekeningnummer/IBAN: NL 22 INGB 0006 1456 41

  bij de ING Bank Dordrecht

  De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

  te Amsterdam onder nummer 34173181.

  RSIN (fiscaal nummer) 810714346