Opvanghuis

Jongerentehuis Al-Falah


Al-Falah is een jongerentehuis voor christelijke jongens in het streng islamitische Quetta, Pakistan. Het tehuis biedt onderdak aan zo’n 45 jongens. Overdag gaan zij naar reguliere scholen. Na schooltijd vinden ze opvang in Al-Falah. Hier krijgen de jongens huiswerkbegeleiding en is er ruimte voor sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Het zijn precies deze elementen die niet of nauwelijks aan bod komen in het reguliere onderwijs in Pakistan.

De jongens die een plekje vinden in Al-Falah komen veelal uit gebroken, kansarme christelijke gezinnen. Ouders zien vaak geen kans om hun kinderen naar school te sturen of zijn niet gemotiveerd, vanwege de kosten, de slechte kwaliteit van het onderwijs of omdat het voordeel van een bijdrage aan het gezinsinkomen de voorkeur krijgt boven het volgen van onderwijs. De baantjes die de kinderen kunnen vinden zijn over het algemeen slecht betaald en ongeschoold. Sinds de oprichting in de jaren ‘70 hebben zo’n vijfhonderd jongens gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Al-Falah biedt. De sociale, maatschappelijke en culturele scholing die ze hier kregen, hebben er toe bijgedragen dat veel oud-studenten een respectabele positie hebben verworven in de Pakistaanse maatschappij.

Sinds 2005 zijn de Salesianen van Don Bosco verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en begin 2010 is het jongerentehuis ook daadwerkelijk verhuisd naar het Don Bosco Learning Center, waardoor de banden tussen beiden nog steviger zijn aangehaald.
De kosten voor Al-Falah zijn op te splitsen in lopende kosten en projectkosten. Onder lopende kosten vallen allerhande kosten zoals salarissen van docenten en huishoudelijke personeel, gas, water en licht, levensmiddelen, onderhoud van de gebouwen enzovoorts. Onder projectkosten vallen de uitbreiding van de slaapzalen, de reparatie van oude en de aankoop van nieuwe muziekinstrumenten en de ontwikkeling van een kleine technische werkplaats.

Regelmatige donaties van vrienden van Al-Falah maken het mogelijk een deel van deze kosten te dekken. Daarnaast zoekt de stichting naar donoren om projecten te financieren. Zo kon met de financiële steun van het Sales Promotion Bureau Hokra en de Stichting Benevolenta een aantal pc’s worden aangeschaft. De Stichting Haella maakte de aankoop van een aantal muziekinstrumenten mogelijk. De Stichting Benevolenta en Wijjocha financierden de renovatie van het gebouw.

De laatste jaren kampte het jongerentehuis Al-Falah  met grote waterproblemen. De eigen waterput is drooggevallen en het waterleidingnet is onvoldoende en onbetrouwbaar. Om dit op te lossen heeft de leiding in Quetta voorgesteld een tankwagen te kopen. Eerdere pogingen om de bestaande waterput uit te diepen mislukten door protesten van omwonenden. Het systeem van water via gemeentelijke watertankwagens is  kostbaar. Een eigen watertankauto kost ongeveer  € 15.000.-. In het voorjaar van 2010 werd actie gevoerd voor de aanschaf van een watertruck. Stichting Broodje Gezond  en Wilde Ganzen hebben, naast veel individuele giften, ervoor gezorgd dat het benodigde geld hiervoor bijeen werd gebracht . Bij de verhuizing van Al-Falah naar de campus van het Don Bosco Learning Center is de watertruck meegegaan.