Jongerenwerk

Oud-leerlingen van Al-Falah realiseerden zich maar al te goed wat het jongerentehuis voor hen heeft betekend. In een poging wat terug te doen en het werk voor de kansarme christelijke jongeren uit te breiden dachten zij samen met Otto na over de toekomst van Al-Falah en uitbreiding van de aktiviteiten.  Deze groep van oud-leerlingen noemde zich ontwikkelingsorganisatie Najat. Na het overlijden van Otto besliste het bisdom dat Al-Falah en Najat onafhankelijk van elkaar verder zouden gaan. De oud-leerlingen hebben zich door dit besluit niet laten ontmoedigen en zijn doorgegaan met het zoeken naar aktiviteiten in de geest van Otto Postma en in de lijn van wat begonnen was in Al-Falah. De stichting Friends of Al-Falah onderhoudt goede contacten met deze jongeren en ondersteunt hun activiteiten van harte. Immers, deze jongeren zijn door Otto zelf gevormd. En wie kan beter dan deze jongens het werk van Otto Postma voortzetten en uitbreiden? Bovendien biedt het de mogelijkheid ook meisjes te betrekken bij de aktiviteiten en hun een kans te geven een opleiding te volgen en vooruit te komen in de maatschappij. Zij voeren hun aktiviteiten uit onder de toepasselijke naam van Al-Falah without Walls, “Al-Falah buiten de Muren”.

Sinds enkele jaren werken de oudleerlingen onder de professionele begeleiding van het Institute for Development Studies en Practices. Het IDSP is in 1998 opgericht door Dr Quratulain Bakhtiari en richt zich op de opvoeding en ontwikkeling van individu door het bieden van theoretische vorming en praktische oefening. Het instituut heeft een islamitische grondslag, met als voorname doelstelling het bevorderen van verdraagzaamheid en aanmoedigen van de intercommunautaire dialoog.
Het werk van de oud-leerlingen richt zich op de volgende aktiviteiten.

  1. Het aanmoedigen van school-drop-outs hun schoolopleidng af te maken en hen te steunen bij het zich voorbereiden op de officele regerings examens.
  2. Het ondersteunen van beroepsopleidingen en de jongeren daarbij te helpen.
  3. Het mogelijk maken van een universitaire of hogere beroepsopleiding van enkele  jongens en meisjes die daarvoor in aanmerking komen op grond van hun capacitieten en motivering
  4. Het organiseren van muziek- en zanggroepen en van thema bijeenkomsten waar ook ouderen welkom zijn.
De afgelopen jaren zijn goede resultaten bereikt met de ondernomen aktiviteiten en met vallen en opstaan wordt gezocht naar die vorm van aktiviteiten die het beste aansluit op de vragen en noden van de gemeenschap. De komende jaren zal met name veel aandacht besteedt worden aan een grotere financiele zelfstandigheid en een juiste organistaie struktuur.