Jongerenwerk

Oud-leerlingen van Al-Falah realiseerden zich maar al te goed wat het jongerentehuis voor hen heeft betekend. In een pogingwat terug te doen en het werk voor de kansarme christelijke jongeren uit te breiden dachten zij samen met Otto na over de toekomst van Al-Falah en uitbreiding van de activiteiten.  Deze groep van oud-leerlingen noemde zich ontwikkelingsorganisatie Najat. Na het overlijden van Otto besliste het bisdom dat Al-Falah en Najat onafhankelijk van elkaar verder zouden gaan. De oud-leerlingen hebben zich door dit besluit niet laten ontmoedigen en zijn doorgegaan met het zoeken naar activiteiten in de geest van Otto Postma en in de lijn van wat begonnen was in Al-Falah. De stichting Friends of Al-Falah onderhield goede contacten met deze jongeren en ondersteuntde hun activiteiten van harte. Immers, deze jongeren waren door Otto zelf gevormd. En wie kon beter dan deze jongens het werk van Otto Postma voortzetten en uitbreiden? Bovendien bood het de mogelijkheid ook meisjes te betrekken bij de activiteiten en hun een kans te geven een opleiding te volgen en vooruit te komen in de maatschappij. Zij voerden hun activiteiten uit onder de toepasselijke naam van Al-Falah without Walls, “Al-Falah buiten de Muren”.


De oudleerlingen hebben enkele jaren professionele begeleiding gehad van het Institute for Development Studies en Practices. Het IDSP is in 1998 opgericht door Dr Quratulain Bakhtiari en richt zich op de opvoeding en ontwikkeling van het individu door het bieden van theoretische vorming en practische oefening. Het instituut heeft een islamitische grondslag, met als voornaamste doelstelling het bevorderen van verdraagzaamheid en aanmoedigen van de intercommunautaire dialoog.
Het werk van de oud-leerlingen richtte zich op de volgende activiteiten.
Het aanmoedigen van school-drop-outs hun schoolopleidng af te maken en hen te steunen bij het zich voorbereiden op de officiele regeringsexamens.

  1. Het ondersteunen van beroepsopleidingen en de jongeren daarbij te helpen.
  2. Het mogelijk maken van een universitaire of hogere beroepsopleiding van enkele  jongens en meisjes die daarvoor in aanmerking komen op grond van hun capacitieten en motivering
  3. Het organiseren van muziek- en zanggroepen en van thema bijeenkomsten waar ook ouderen welkom zijn. De afgelopen jaren zijn goede resultaten bereikt, maar door onenigheid en jaloezie heeft Najat helaas zijn activiteiten moeten beeindigen.