Financieel jaaroverzicht 2019

Friends of Al-Falah    Jaaroverzicht 2019

finale versie

INKOMSTEN                           € 2,019.00             

Rente ING over 2019                    € 0.00             
Rente SNS over 2018 (in 2019)    € 42.76             
Rente totaal                                  € 42.76         

Donaties particulieren             € 8,990.00             
Donaties instellingen                                          
STG Dr. Marie Anne Tellegen     € 850.00                 
DIACONIE.. OOSTERBEEK..     € 235.70                 
Donaties instellingen totaal     € 1,085.70             
Donaties totaal                        € 10,075.70         

Totaal inkomsten                          € 10,118.46     

UITGAVEN                         

Project bijdrages                    
Al-Falah                             € 5,000.00             
Studiebeurzen algemeen     € 3,000.00             
Studiebeurzen Mr Kashif       € 2,300.00             
internationaal ticket Sami      € 1,015.00             

Totaal betalingen Pakistan            € 11,315.00         

Website                           € 1,278.97             
Bankkosten                        € 237.05             
Conscribo                             € 50.00             
Nieuwsbrief                         € 459.40             
Bezoek van Sami in NL         € 407.91             

Totaal uitgaven in NL            € 2,433.33         

Totaal uitgaven (in Pakistan en in NL)            € 13,748.33     

RESULTAAT                                    -€ 3,629.87

Banksaldo ING 1 januari 2019               € 2,820.88         
Banksaldo SNS 1 januari 2019             € 38,279.25         
Banksaldo Totaal 1 januari 2019              € 41,100.13     

Banksaldo ING 31 december 2019             € 6,648.25         
Banksaldo SNS 31 december 2019           € 30,822.01         
Banksaldo Totaal 31 december 2019            € 37,470.26     

Afname banksaldi over 2019         € 3,629.87