Drop-outs


Het niet afmaken van de school en het niet afleggen van de officele regerings examen is een groot probleem voor alle jongeren in Quetta, maar speciaal voor de jongeren uit de christelijke gemeenschap. De motiviatie ontbreekt. Het onderwijs dat gegeven wordt is slecht, onderwijzers zijn vaak afwezig en niet geinteresseerd, er is geen geld voor het betalen van uniform en boeken, er moet thuis op jonge broertjes en zusjes gepast worden. of het korte termijn voordeel van een bijdrage aan het gezinsinkomen krijgt de voorkeur boven het volgen van onderwijs. De baantjes die de kinderen kunnen vinden zijn over het algemeen slecht betaald en ongeschoold. AwW probeert ouders en jongeren ervan te overtuigen dat het afmaken van school en het doen van examens belangrijk is. AwW organiseert bijlessen, begeleidt jongens en meisjes bij het huiswerk en het voorbereiden van examens.
Het streven is zo mogelijk het matriculation (High School, grade 10) en intermediate (College, grade 12) examen te doen. Dit is de minimum eis voor het vinden van een baan bij de overheid bij voorbeeld. Ook enkele jongeren die door aanleg en motivatie in staat zijn een universitaire of een andere hogere beroepsopleiding te volgen worden hierbij geholpen.

AwW heeft niet zelf een school, maar ondersteunt en begeleidt. In vier basti’s (wijken van Quetta)  waar veel christenen wonen is een gemeenschapsruimte voor avondlessen en huiswerkbegeleiding onder deskundige begeleiding.