Beroepsopleidingen


In 2004 zijn er beroepsopleidingen gestart voor kansarme jongeren. Hiervoor zijn, een kapsalon en een naaiatelier ingericht. De on-the-job training werd gedaan door ervaren vakmensen.  De kappers opleiding was voor jongens, een cursus schoonheidsspecialiste voor meisjes en de naai opleiding voor meisjes en jongens.  Later is afgezien van het zelf organiseren van beroepsopleidingen en is vooral aandacht gegeven aan het helpen  vinden van een opleiding bij bestaande instellingen. AwW bemoedigt, helpt en begeleidt bij het volgen van beroepsopleidingen. 

Het vinden van werk na de beroepsopleiding in het algemeen is moeilijk, de meeste jongens die met goed gevolg een opleiding voor kapper of kleermaker afgemaakt hadden vonden moeilijk een baan. Meisjes en vrouwen die met goed gevolg een naai-opleiding of een andere opleiding gedaan ondervonden hetzelfde probleem. Zij gingen meestal werken vanuit huis.

Een oplossing voor het vinden van werk is een algemeen probleem de oplossing hier van ligt grotendeels buiten de mogelijkheden van dit projekt. Het volgen van een vakopleiding alleen kan dit probleem niet oplossen. Aan AwW ontbreken  bovendien middelen en ervaring hiervoor.

AwW moedigt jongens een meisjes aan een beroepsopleiding te volgen bij bestaande instellingen en instituten in Quetta. Zoals opleidingen voor secretaresse, Engelse taal opleidingen, computer opleidingen etc. AwW geeft ook financiele steun voor het volgen van deze opleidingen en begeleidt studenten.