Nieuws

Onze inspanningen voor Al-Falah beginnen vruchten af te werpen. De Salesianen van Don Bosco onder leiding van Peter Zago hebben bij mandaat van de bisschop de leiding over het jongerentehuis gekregen. Ze zijn meteen met veel enthousiasme begonnen met het weer op de rails zetten van Al-Falah. Het gebouw krijgt een grote opknapbeurt en er is financiële ruimte om te investeren in computers en muziekinstrumenten. Daarnaast is ontwikkelingsorganisatie Najat gestart met een kappers- en kleermakersopleiding en andere beroepsopleidingen. Al deze activiteiten zijn mogelijk dankzij de fondsen die de vrienden van Al-Falah in korte tijd bij elkaar hebben gebracht.


<< <  Pagina 9 van 9