Nieuws

Jan 17, 2017

nieuwsbrief 2016


18e Nieuwsbrief van de Vrienden van Al-Falah

januari  2017

Beste Vrienden van Al-Falah,

We beginnen deze nieuwsbrief met droevig nieuws. Op 23 augustus jl is onze penningmeester Hans Holthaus onverwacht overleden. Jarenlang heeft hij toegewijd en nauwgezet  de financiën van onze stichting bijgehouden. We zijn hem  daarvoor  dankbaar. We missen hem zeer. Gelukkig heeft Martin Zwanenburg, lid van ons bestuur, zich bereid verklaard de taak  van Hans over te nemen. Het zal wel enige tijd vergen voor alles naar behoren geregeld is. Vandaar dat er geen financieel jaaroverzicht van 2016 in deze nieuwsbrief voorkomt. Dit zal in de eerste helft van 2017 verstuurd worden en zal dan ook op de website te vinden zijn.

Zoals het was toen pater Otto nog leefde, zal het nooit meer worden. De steun die hij “zijn” jongens gaf in het jongerenhuis, niet alleen bij hun schoolwerk, maar ook op emotioneel gebied, was uniek. Nu hebben de Salesianen zijn werk in handen, waar we heel blij mee zijn.

De Stichting FoA steunt het Social Welfare Project dat oud-leerlingen van Otto onder leiding van de Salesianen recent hebben opgezet. Onderdeel van dit project is het verlenen van studiebeurzen. Steunend op de ervaring in het verleden is het programma het afgelopen jaar gereorganiseerd, waardoor de efficiëntie van het project sterk verbeterd is. Er is een duidelijk  en transparant selectieprogramma ontwikkeld, waarbij op de volgende zaken gelet wordt:

- Beurzen zijn alleen voor directe school- en collegegelden, niet voor andere kosten zoals studiemiddelen, transport en levensonderhoud.

- School- en collegegelden worden rechtstreeks  aan het onderwijs instituut betaald.

- Betalingen worden alleen gemaakt nadat  de student toegelaten is tot de school of het onderwijsinstituut.

- Studenten betalen zelf 25% van de school- of collegegelden. Betaling hiervan gebeurt in maandelijkse termijnen. De ondersteuning van Al-Falah gaat om €50 tot €300 per student per jaar.

- Studenten ondertekenen een officiële verklaring waarin staat dat zij de beurs zullen terugbetalen indien zij de studie niet afmaken.

- Bij de verpleegstersopleiding heeft het streven naar (grotere) onafhankelijkheid van Baluchistan een gunstig gevolg gekregen. Het was namelijk voorheen voor vrouwen en meisjes uit Baluchistan heel moeilijk om toegelaten te worden tot de opleiding tot verpleegster. Alle plaatsen werden bezet door kandidaten uit de Punjab. Daar heeft de regering van Baluchistan nu een einde aan gemaakt. Alléén kandidaten uit Baluchistan worden nog toegelaten. Bovendien is de opleiding nu gratis en betaalt de regering ook de kosten voor levensonderhoud .

In 2016 heeft de Stichting  57 nieuwe studenten/-s  een beurs kunnen geven voor uiteenlopende opleidingen. Voor een aantal is dit een eenjarige ondersteuning, voor enkelen een meerjarige universitaire studie. Van alle studenten wordt een uitgebreid dossier met hun vorderingen aangelegd.

In 2016 heeft  de eerste Pakistaanse Salesiaan zijn opleiding afgemaakt. Pater Noble heeft de leiding in het Don Bosco Technical Center in Lahore overgenomen van Peter Zago, die met pensioen is gegaan. Dit voorjaar zal een andere Pakistaan zijn opleiding bij de Salesianen in Manilla afronden en terugkomen naar zijn land. We verwachten en hopen dat hij de leiding van het DB Learning Centrum in Quetta zal overnemen.                                                                                                                 
Hier volgt een kijkje in het leven van één van onze beursstudenten. Feouna volgt een opleiding voor apothekersassistente. Haar vader is al twintig jaar schoonmaker in het  Baluchistan Medical College. Haar moeder heeft geen werk. Ze woont met haar ouders , drie broers en een zus in een appartement van het BMC. Om vijf uur ´s morgens staat ze op om te studeren. Om zeven uur ontbijt ze met haar familie en om acht uur gaat ze naar het Instituut voor Farmacologie, twintig minuten lopen van haar huis. ´s Avonds of wanneer het gevaarlijk is om over straat te gaan, gaat ze met de bus. Naast haar eigen huiswerk  en huishoudtaken helpt ze ook haar jongere broer en zusje met hun huiswerk.

De meesten van jullie zijn de afgelopen twintig jaar waarschijnlijk niet in Pakistan terug geweest, anderen kennen het land alleen uit de verhalen van vrienden en familieleden. Dus misschien is het tijd voor een korte update.

Pakistan telt inmiddels ongeveer 200 miljoen mensen, van wie er 3 à 4 miljoen christen zijn. De grootste problemen zijn er extremisme, armoede, corruptie  en sekse ongelijkheid. Daarnaast woedt in de provincie Baluchistan, waarvan Quetta de hoofdstad is, een verhitte onafhankelijkheidsstrijd tussen de Baluchi en de centrale regering. Deze laatste haalt er namelijk alle grondstoffen weg zonder ook maar iets te doen voor de bevolking. Het land is al sinds de onafhankelijkheid in 1947 in handen van 25 à 30 rijke families. In Quetta ligt het hoofdkwartier van de streng islamitische Taliban. Er zijn dagelijks aanslagen. Een  grote aanslag vond plaats in het voorjaar bij de ingang van een ziekenhuis, waar meer dan zeventig doden vielen, onder wie een groot aantal advocaten. In oktober vond een tweede grote aanslag met meer dan 40 doden plaats  in het opleidingsinstituut van de politie. Van enige vooruitgang is er, voor zover wij weten, de laatste decennia nauwelijks sprake. Vrouwen tellen er niet mee, meisjes van het platteland gaan niet naar school en worden soms al op hun tweede uitgehuwelijkt of als “afbetaling” van een schuld gebruikt. De christenen vormen er sociaal de laagste bevolkingsgroep, te vergelijken met de Indiase onaanraakbaren. Slechts 1% heeft  school gevolgd tot en met college (18 jaar). Helaas kunnen we hen niet beschermen tegen discriminatie of aanslagen. Maar misschien is het wel mogelijk om hen door betere scholing een betere kans op de arbeidsmarkt te geven en om hen uit de vicieuze cirkel van de armoede te halen. Zo kunnen ze hun steentje bijdragen aan de vooruitgang van Pakistan.

Wanneer je een goed idee wilt krijgen van de situatie in Pakistan en Quetta in het bijzonder, kan je een brief van Otto lezen uit 1999. Behalve dat de Taliban nu veel prominenter aanwezig zijn, is er niet veel veranderd. Hij is binnenkort te vinden bij “Over ons” op de website.

Het Bestuur ziet de activiteiten van Friends of Al-Falah met vertrouwen tegemoet en wenst alle donateurs een goed 2017 toe, met dank voor alle giften in het afgelopen  jaar.

We  willen donateurs graag wijzen op de mogelijkheid om het werk  onder de christelijke minderheid in Quetta te steunen d.m.v. een legaat. Gaarne geven wij hierover aanvullende informatie. Bel of mail naar Martin Zwanenburg ((tel. 078-6171393; e-mail: m.zwanenburg@gmail.com).

Colofon: Stichting Friends of Al-Falah– email: info@friendsofalfalah.nl – rek.nr. NL 22 INGB 0006 145641 correspondentie adres: Arthur van Schendelstraat 105- 3511MB Utrecht

Leden van het bestuur: Han Schellart - voorzitter; Martin Zwanenburg – penningmeester; Paulien de Wilde – secretaris; Frank van Steenbergen; Geert Edelenbosch.